Zostaliśmy laureatem białych listków CSR Tygodnika Polityka.

Myślimy i działamy odpowiedzialnie, wkładając wiele wysiłku w kwestie związane z szeroko rozumianym zrównoważonym rozwojem. Nasze działania zostały docenione – zostaliśmy nagrodzeni białymi listkami CSR Tygodnika Polityka!

Listki CSR Tygodnika Polityka skierowane są do firm, które działają w obszarze zrównoważonego rozwoju,  ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Organizatorami konkursu są: Tygodnik Polityka, Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Od kilku lat stawiamy na rozwój w duchu zrównoważonego rozwoju oraz świadome i odpowiedzialne działania nie dlatego, że takie są trendy, ale dlatego, że wszyscy wierzymy, że to niezbędny element naszych przedsięwzięć. Jesteśmy świadomi tego, jak ważne są nasze działania, bo realnie wpływamy dziś na cyfrowy i technologiczny krajobraz naszego kraju. Nasza odpowiedzialność sięga jednak dużo szerzej, a my jesteśmy tego świadomi. Dlatego też od lat angażujemy się w działania wspierające lokalne społeczności, mające na celu ochronę zasobów naszej planety czy minimalizujące ślad węglowy. To wszystko przekłada się na działanie organizacji, sposób komunikacji oraz traktowanie pracowników.