Stawiamy na współpracę

Model open access zakłada, że dostęp do multi-światłowodu jest przyznawany wielu dostawcom internetu i telewizji w ramach jednej fizycznej infrastruktury sieciowej.

Pozwala to optymalizować koszty dotarcia do nowych klientów oraz zwiększać zasięg oferowanych usług.

Open access – sprawdź nasze usługi

BSA

BSA (ang. Bitstream Access) to hurtowa usługa polegająca na zapewnieniu logicznego dostępu do gniazda sieci (typu urządzenie ONT) w lokalu u klienta.
W przypadku usługi BSA Operator Sieci Dostępowej (OSD) realizuje transmisję od centralnego punktu styku
aż do lokalu u klienta i kończy usługę BSA na porcie ONT. Natomiast dostawca usług światłowodowych w lokalu
u klienta instaluje swoje urządzenie do świadczenia usług (router WiFi oraz STB), które podłącza do ONT.

LLU

LLU (ang. Local Loop Unbundling) to hurtowa usługa polegająca na zapewnieniu fizycznego dostępu do kabla doprowadzonego do lokalu klienta (czyli do pętli abonenckiej zwanej z angielskiego jako local loop). Operator Sieci Dostępowej udostępnia dostawcom usług światłowodowych ostatni odcinek kabla od przełącznicy do lokalu klienta (ONT nie stanowi elementu tej usługi).

Dzierżawa ciemnych włókien

Usługa dostępu do ciemnych włókien światłowodowych obejmuje dzierżawę jednego lub więcej włókien na ciągłym odcinku o określonej długości, zestawionych pomiędzy punktami dostępu usług.

Kolokacja

W ramach kolokacji Fiberhost zapewnia fizyczną przestrzeń niezbędną do umieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych dostawców usług światłowodowych. Kolokacja może obejmować dzierżawę miejsca w szafie lub pod szafę, a także dzierżawę powierzchni technicznej wyposażonej w systemy klimatyzacji, wentylacji oraz gwarantowanego zasilania.

Dzierżawa kanalizacji

Usługa ta umożliwia dostawcom usług światłowodowych ułożenie własnych kabli telekomunikacyjnych oraz korzystanie z przełącznic optycznych, studni i zasobników do układania zapasów kabla telekomunikacyjnego oraz realizacji liniowych punktów styku z siecią własną lub sieciami innych dostawców usług światłowodowych.

Transmisja danych

Usługa polegająca na transmisji danych z punktu A do punktu B w drugiej warstwie modelu OSI (L2). Usługa może być świadczona między lokalizacją dostawcy usług światłowodowych a lokalizacją klienta docelowego lub między lokalizacją klienta, a punktem styku dostawców usług światłowodowych. Usługa dostępna także w Ofercie dla JO. Usługa dostępna także w Ofercie dla JO.

PPDU

PPDU to pasywny punkt dostępu usług. W naszej ofercie znajduje się zaprojektowanie i wybudowanie pasywnego punktu dostępu.

Jak nawiązać współpracę?

1

Zdeklaruj chęć współpracy poprzez formularz kontaktowy.

2

Skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia warunków współpracy.

3

Sfinalizujemy współpracę poprzez zawarcie Umowy Ramowej.

plane
plane

Najczęściej zadawane pytania:

Jak można rozpocząć współpracę z Fiberhost?

arrow

Skontaktuj się z nami poprzez formularz i zdeklaruj chęć podjęcia współpracy. Następnie ustalimy warunki oraz określimy jej zakres. Współpraca rozpoczyna się od zawarcia Umowy Ramowej.

Z jakich usług hurtowych można skorzystać w ramach Umowy Ramowej POPC?

arrow

Operator korzystający może wybrać spośród wszystkich usług wymienionych w Umowie Ramowej. Najczęściej wybieraną jest usługa BSA (ang. Bitstream Access), pozwalająca na kompleksowe świadczenie usług klientom końcowym.

Gdzie można utworzyć punkt styku z siecią Fiberhost?

arrow

Punkt Styku (PDU) może być utworzony w lokalizacjach, w których zestawiony zostanie port 10G na potrzeby wymiany ruchu. Wykaz Punktów Styku znajduje się

Jakie koszty należy ponieść w celu uruchomienia świadczenia usług klientom końcowym?

arrow

Koszty zależą od wybranej usługi hurtowej, długości dzierżawionych łączy, kategorii przyłącza do klienta końcowego oraz rodzaju świadczonych usług detalicznych. Wszelkie opłaty wyszczególnione są w Umowie Ramowej oraz odpowiednich załącznikach produktowych.

question

Bądźmy w kontakcie