RODO

Dane administratora Państwa danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Fiberhost S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 25 (60-211 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056936, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 7791002618 oraz REGON: 630239680.

Oznacza to, że posługujemy się informacjami pozwalającymi Państwa zidentyfikować, udostępnionymi nam przez Państwo m.in. podczas zawarcia i w trakcie trwania łączącej nas umowy. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: Fiberhost S.A., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo.

Do Państwa dyspozycji pozostaje także Joanna Kubiak – pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych – dostępna pod adresem poczty elektronicznej: iod@fiberhost.com

Klauzule informujące o przetwarzaniu danych osobowych w Fiberhost:

Klauzula informacyjna dla przedstawicieli dysponentów nieruchomości

Klauzula informacyjna dla dysponentów nieruchomości

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny w W84