Informacje o spółce

 

Fiberhost S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000056936

NIP 7791002618

REGON 630239680

Kapitał zakładowy w wysokości 739.600 zł, w całości wpłacony

BDO: 000010971

 

Adres korespondencyjny:

Fiberhost S.A.

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84

62-081 Przeźmierowo

 

Akcjonariat:

Właścicielem Grupy jest Odin Holdings Sarl z siedzibą w Luxemburgu, którego większościowym udziałowcem jest Macquarie European Infrastructure Fund 5.