Włączenie cyfrowe

Już od lat walczymy o to, aby jak najwięcej mieszkańców nawet najmniejszej miejscowości czy wsi miało dostęp do szybkiego, stabilnego i bezpiecznego internetu. Budowane przez nas sieci udostępniamy chętnym do współpracy dostawcom usług internetu i telewizji.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem z badań, w ramach których sprawdziliśmy wiele zagadnień w kontekście walki z wykluczeniem cyfrowych, m.in.: z jakich technologii korzystają Polki i Polacy, czy też jak wysokie są koszty walki z wykluczeniem cyfrowym.

Fiberhost w liczbach

>1,3 mln
adresów
w zasięgu multi-światłowodu
>50 000 km
sieci
multi-światłowodowej
>120
dostawców usług korzystających
z multi-światłowodu Fiberhost
city
Zrównoważony rozwój
Od lat konsekwentnie realizujemy liczne działania wewnętrzne i zewnętrzne w ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju. Wiele inicjatyw już udało się wdrożyć w życie, niemniej nadal w tym obszarze pozostaje sporo do zrobienia. Dla nas ważne jest,
że z każdym dniem dokładamy cegiełkę do tego procesu i możemy czynić świat lepszym miejscem.
Ochrona środowiska naturalnego
Chcemy mieć pozytywny wpływ na ochronę środowiska oraz budowanie świadomości ekologicznej. Nasze wysiłki koncentrujemy na tym, aby osiągnąć neutralność węglową.
Osoby z naszej organizacji, dla których kwestie ekologii są szczególnie ważne, mogą zaangażować się w działalność powołanego przez nas zespołu o nazwie Planet Mates. Regularnie przeprowadzamy akcje, mające na celu działanie na rzecz klimatu. To nasze małe cegiełki w walce o przyszłość naszej planety:
• akcje sprzątania okolicy,
• wymiana floty na bardziej ekologiczną,
• opieka nad pasieką
• organizacja webinarów wewnętrznych mających na celu podniesienie świadomości pracowników.

Dowiedz sie wiecej
arrow-down
Równość płci

Naturalne jest dla nas kreowanie miejsca pracy, w którym każdy czuje się dobrze. W Fiberhost kluczowe znaczenie odgrywają kompetencje, wiedza i wkład, który każda z osób może wnieść w naszą organizacją.
Na bieżąco monitorujemy takie wskaźniki, takie jak: wysokość wynagrodzeń na tych samych stanowiskach czy liczba awansów wśród przedstawicieli obu płci. Naszą intencją nie jest zachowanie parytetu. Musimy pamiętać, że nasza branża charakteryzuje się pewną specyfiką. To, co chcemy podkreślać i wzmacniać, to równe szanse dla każdego.
Dowiedz sie wiecej
arrow-down
Włączenie cyfrowe
Naszym celem jest rozwijanie infrastruktury multi-światłowodowej, aby zapewnić jak największej liczbie osób równy dostęp do szybkiego oraz bezpiecznego internetu.

Codziennie walczymy o to, aby mieszkańcy mniejszych miejscowości mogli korzystać z nowoczesnych technologii, jak mieszkańcy większych miast.
Multi-światłowód, który dostarczamy umożliwia współpracującym dostawcom usług korzystanie z jednej, wspólnej infrastruktury. Dzięki temu, nie muszą oni inwestować w tworzenie własnych sieci. Model ten nie tylko jest korzystny dla użytkowników, dając im znacznie większy wybór, ale również stanowi optymalny sposób wykorzystania zasobów naszej planety, przyczyniając się tym samym do jej ochrony.
Dowiedz sie wiecej
arrow-down
Compliance w Fiberhost

Termin „Compliance” tłumaczymy, jako „zgodność”. W kontekście przedsiębiorstwa jest to pojęcie odnoszące się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, normami, regulacjami oraz wytycznymi.

 

Compliance ma na celu zapewnić działanie organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, żeby unikniknąć potencjalnych strat finansowych oraz utraty reputacji. Pomaga nam również utrzymywać wysokie standardy działalności oraz eliminować ewentualne nieprawidłowości.

W Fiberhost ramach Compliance monitorujemy
na bieżąco następujące obszary:

 • zapobieganie konfliktom interesów,
 •  zapobieganie korupcji,
 • ochrona swobody konkurencji,
 • zapewnienie uczciwego
  i profesjonalnego traktowania klientów,
 • zapewnienie ochrony danych osobowych
  i danych wrażliwych,
 • zapobieganie dyskryminacji,
 • respektowanie zasad BHP.

 

Diversity & Inclusion

Fiberhost tworzą przede wszystkim ludzie. Każdy z nas jest inny, ale łączy nas wzajemny szacunek do siebie.

Chcemy tworzyć świadomą organizację, otwartą na potrzeby współpracowników i otaczającego nas świata.

people