Projekty unijne


W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) współfinansowanego ze środków europejskich, spółka Fiberhost rozbudowuje otwartą sieć światłowodową. Na tej inwestycji skorzystają przede wszystkim mieszkańcy terenów, które ze względów geograficznych stanowiły wyzwanie inwestycyjne i dlatego wcześniej nie było tam możliwości korzystania z usług światłowodowych.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – II konkurs

Zarząd Fiberhost S.A. (działając pod wcześniejszą firmą INEA S.A.) zawarł w czerwcu 2017 roku umowy o dofinansowanie następujących projektów:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie kaliskim, nr projektu POPC.01.01.00-30-0144/17

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 26 444 gospodarstw domowych i 130 jednostek publicznych

  Wartość projektu 105 363 217,91 zł
  Wkład Unii 53 479 837,38 zł

 2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie leszczyńskim, nr projektu POPC.01.01.00-30-0143/17

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 40 526 gospodarstw domowych i 89 jednostek publicznych

  Wartość projektu 130 833 430,77 zł
  Wkład Unii 40 613 312,96 zł

 3. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie poznańskim i Poznaniu, nr projektu POPC.01.01.00-30-0137/17

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 49 267 gospodarstw domowych i 98 jednostek publicznych

  Wartość projektu 131 627 666,95 zł
  Wkład Unii 35 393 403,86 zł

 4. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie konińskim, nr projektu POPC.01.01.00-30-0136/17Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 43 318 gospodarstw domowych i 132 jednostek publicznych.

  Wartość projektu 174 468 996,53 zł
  Wkład Unii 70 790 681,45 zł

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – IV konkurs

Zarząd Fiberhost S.A. (działając pod wcześniejszą firmą INEA S.A.) zawarł w 2020 roku umowy o dofinansowanie następujących projektów:

 1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie wielkopolskim część A, nr projektu POPC.01.01.00-30-0026/20

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 4 839 gospodarstw domowych i 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

  Wartość projektu 21 353 697,90 zł
  Wkład Unii 12 108 671,03 zł

 2. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach w podregionie wielkopolskim część B, nr projektu POPC.01.01.00-30-0027/20

  Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa sieci szerokopasmowej Internetu oraz podłączenie do niej 7 201 gospodarstw domowych i 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej

  Wartość projektu 28 027 709,88 zł
  Wkład Unii 18 192 500,45 zł

Z dniem 1 lipca 2021 r. zarejestrowany został podział beneficjenta Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
w wyniku którego doszło do rozdzielenia działalności operacyjnej i działalności infrastrukturalnej spółki. Działalność operacyjna została wydzielona do spółki – INEA sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, działalność infrastrukturalna natomiast jest bez zmian prowadzona przez beneficjenta Programu, który od 1 lipca 2021 r. występuje pod nową nazwą Fiberhost S.A. (dawniej INEA S.A.). Powyższa zmiana organizacyjna beneficjenta pozostaje bez wpływu na realizację Programu, który jest kontynuowany przez Fiberhost S.A.