Raport Fiberhost
„Włącznie cyfrowe”.

7 października 2022 r. opublikowaliśmy nasz raport zatytułowany „Włączenie cyfrowe”. Z przeprowadzonego badania wynika, że wykluczonych cyfrowo jest już tylko 8% Polaków, ale jednocześnie 40% jest niezadowolonych z prędkości swojego Internetu. W trakcie pandemii starsze pokolenie zaczęło chętniej korzystać z usług online.

Raport wskazuje, że ponad 60% Polaków jest w zasięgu sieci światłowodowej. Jednak spośród tej grupy niewiele ponad połowa badanych korzysta z tego rodzaju łącza internetowego. Badanie pokazało również, że w trakcie pandemii osoby powyżej 55. roku życia chętniej zaczęły korzystać z różnych usług online m.in. e-urzędów czy bankowości elektronicznej. Poruszone zostały m.in. kwestie popularności sieci światłowodowej, sposób jej wykorzystania, a także kosztów walki z wykluczeniem cyfrowym.

Raport „Włączenie cyfrowe” został podzielony na trzy rozdziały. W pierwszym z nich opisany został problem wykluczenia cyfrowego, który, jak pokazują dane GUS systematycznie się zmniejsza – jeszcze w 2017 roku 18% Polaków było wykluczonych cyfrowo. W 2021 roku, między innymi dzięki budowie sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na obszarach bez dostępu do przewodowej infrastruktury sieciowej, do tej kategorii zaliczyło się już tylko 8% Polaków. W dalszym ciągu jednak jedną z grup najbardziej narażonych na wykluczenie cyfrowe są mieszkańcy wsi (64% spośród wykluczonych) i aby skutecznie walczyć z tym problemem konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę, zwłaszcza na terenach, gdzie szybki Internet nie jest jeszcze dostępny.

Podstawą drugiego rozdziału jest badanie, przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków korzystających z Internetu. Ankietowanym zadano m.in. pytanie, czy są zadowoleni z prędkości swojego Internetu – aż 40% z nich odpowiedziało, że ich łącze jest trochę lub zdecydowanie za wolne. W grupie osób nieposiadających światłowodu, odsetek ten wynosił 51%. Co interesujące, pośród ankietowanych, którzy korzystają ze światłowodu, aż 80% uważa, że prędkość ich Internetu przerasta obecne potrzeby lub ma wystarczając szybki Internet do swoich potrzeb. Co więcej, 92% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego. Jednak spośród 61% ankietowanych, którzy mają możliwość podłączenia światłowodu, 57% skorzystało z tej możliwości, a 43% ciągle używa innych technologii. Zapytaliśmy tę grupę o powody niekorzystania ze światłowodu i według najpopularniejszej odpowiedzi (35% głosów), ankietowanym wystarcza prędkość łącza, jakie mają obecnie. Co czwarty ankietowany obawia się wysokich kosztów, ale np. 14% zastanawia się, jaką ofertę powinno wybrać, 4% jest związanych umową z innym operatorem, a 2% nie dostało zgody od właściciela mieszkania, które wynajmują.

W ramach raportu sprawdziliśmy także, co zmieniło się w życiu ankietowanych, którym podłączono światłowód w ciągu ostatnich dwóch lat – co pokrywa się również z pandemią COVID-19. Co trzeci badany przyznał, że spędza więcej czasu w Internecie i jest bardziej na bieżąco z wydarzeniami na świecie. 28% ankietowanych zaczęło korzystać z e-urzędów, a 16% ma lepszy kontakt z rodziną i przyjaciółmi. Szczególnie duże zmiany widać w grupie badanych powyżej 55. roku życia – aż 56% rzadziej chodzi to urzędów lub na pocztę, a 54% płaci rachunki przez Internet. Ponadto to przedstawiciele tej grupy najczęściej wybierali odpowiedzi, dotyczące spędzania więcej czasu w Internecie (45%), bycia na bieżąco z wiadomości ze świata (40%) oraz korzystania po raz pierwszy z e-urzędu (38%).

Nasze badanie pokazuje, że podłączenie do sieci światłowodowej naprawdę zmienia życie ludzi na lepsze – powiedziała Marta Wojciechowska, Prezeska Zarządu Fiberhost. Ciężko o lepszą motywację do dalszej walki z wykluczeniem cyfrowym. Niezwykle cieszy nas też fakt, że ankietowani zgadzają się z nami, że światłowód to zdecydowanie najlepszy rodzaj połączenia internetowego. Chcemy, żeby jak najwięcej osób w Polsce miało dostęp do tej technologii i chociaż wiele w tym obszarze zostało już zrobione, nie zamierzamy spoczywać na laurach, nie tylko jeśli chodzi o budowę, ale też akcje i działania edukacyjne

­– podsumowuje wyniki badania Marta Wojciechowska.

Ostatni rozdział raportu „Włączenie cyfrowe” pokazuje rosnące koszty walki z wykluczeniem cyfrowym. W porównaniu z drugim konkursem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2), inwestycje prowadzone w ramach trzeciego konkursu wiążą się z dużo wyższymi kosztami – koszt budowy 1km światłowodu jest o 25% wyższy, a koszt podłączenia 1 gospodarstwa domowego jest o 22% większy. Co więcej, koszt podłączenia 1 gospodarstwa na obszarach wykluczonych cyfrowo (POPC3) jest o ponad 500% wyższy niż w miastach. Tymczasem w ramach 1km infrastruktury światłowodowej budowanej z POPC3, podłączanych jest średnio 17 gospodarstw domowych. Dla porównania w Poznaniu do 1 km sieci podłączonych jest ponad 200 gospodarstw, a w miastach powiatowych województwa wielkopolskiego, jak Konin czy Środa Wielkopolska, średnia wynosi 143 gospodarstwa domowe.

Badanie, będące podstawą raportu, zostało przygotowane przez agencję Yotta, na zlecenie Fiberhost. Respondentami byli Polacy korzystający z Internetu, którzy ukończyli 18. rok życia. Pomiar przeprowadzono pod koniec sierpnia i na początku września 2022 roku poprzez panel internetowy Ariadna, wielkość próby to 1098 respondentów.