Ogólnopolska Konferencja Komunikacji Elektronicznej PIKE.

W dniach 22-23 maja byliśmy obecni na Ogólnopolskiej Konferencji Operatorów Komunikacji Elektronicznej, jednego z największych wydarzeń branżowych w Polsce. Zawsze uczestnictwo w wydarzeniach branżowych jest dla nas bardzo inspirujące. Nie tylko możemy mówić o tym, co dla nas ważne i dzielić się dobrymi praktykami, ale również wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami konferencji.

Branża telekomunikacyjna jest jedną z najszybciej rozwijających się we współczesnej gospodarce, a jej znaczenie rośnie wraz z postępującym rozwojem technologii. Niewątpliwie na rynek telekomunikacyjny wpływa sytuacja makroekonomiczna, w tym inflacja i bardzo wysokie ceny energii oraz wiążące się z tym wzrastające wciąż ceny usług czy produktów. Dlatego Marta Wojciechowska, Prezeska Fiberhost wzięła udział w panelu dyskusyjnym na temat wpływu sytuacji makroekonomicznej na funkcjonowanie operatorów telekomunikacyjnych w Polsce.