Leszek Drozd przewodniczącym grupy roboczej Open Access Working Group FTTH Council Europe.

Podczas wiosennego zgromadzenia członków FTTH Council Europe powołano grupę roboczą Open-Access Working Group, której przewodniczącym został Leszek Drozd Doradca Zarządu Fiberhost. Powstanie tej grupy jest efektem naszych działań ale też dowodzi, że rynek hurtowy w Europie się rozwija. Celem grupy roboczej jest m.in. promowanie idei otwartego dostępu i hurtowego modelu biznesowego sieci światłowodowych, stymulowanie regulacji ukierunkowanych na sprzedaż hurtową oraz wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk.