Włączenie cyfrowe

Naszą misją jest włączenie cyfrowe jak największej liczby osób z naszego kraju. Dlatego też od 12 lat budujemy sieci światłowodowe w Polsce, a od 5 lat jako operator otwartych sieci światłowodowych, udostępniamy
je dostawcom usług.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem „Włączenie cyfrowe”, w którym sprawdziliśmy m.in.
czy Polacy korzystają ze światłowodu. Zweryfikowaliśmy też co sądzą na temat tego medium oraz jakie są koszty walki z wykluczeniem cyfrowym.

zigzag

Fiberhost w liczbach

1

mln

Gospodarstw domowych w zasięgu sieci

50

tys.

Kilometrów sieci światłowodowych

112

Operatorów mogących świadczyć usługi na sieci Fiberhost

8

Województw

98

Powiaty

587

Gmin

Zrównoważony Rozwój

Zrównoważony rozwój zakłada taki sposób gospodarowania zasobami naszej planety, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia, nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.

Jesteśmy świadomi tego, że to, co robimy, jak postępujemy i myślimy ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje i będzie funkcjonować nasza planeta. To od nas zależy w jakiej formie zastaną ją przyszłe pokolenia. Dlatego też potrzebna jest zmiana nie tylko nawyków,
ale też budowanie świadomości i edukowanie.

Spośród 17 celów wskazanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w rezolucji z dnia 25 września 2015 roku,
wybraliśmy 3 cele strategiczne, które zostały uznane przez
nas za najważniejsze. Są to: działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki, osiągnięcie równości płci oraz
wzmocnienie roli kobiet, przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu.

Dbamy o środowisko

Naszym celem jest zerowa emisja CO₂ do 2030 r. Rozpoczynamy inwestycję
w wykorzystanie energii elektrycznej wytworzonej przez odnawialne źródła energii (OZE).

W 2021 r. rozpoczęliśmy działania w ramach programu „EKO Flota”, który pozwoli nam zmniejszyć emisję CO₂ o 37,5% do 2025 r. Dzięki temu nasza flota będzie się składać w 80% z samochodów, które będą bardziej ekologiczne i przyjazne środowisku.

W ramach działań środowiskowych podjęliśmy się współpracy z lokalną pasieką. Dzięki temu, 150 tys. pszczół otrzymało swój dom, a miód, który produkują trafia do naszych pracowników.

Pod koniec 2021 r. utworzyliśmy specjalny zespół "Planet Mates" dla osób
z naszej organizacji, którzy szczególnie pasjonują się tematyką ekologii
i ochrony środowiska.


Wspieramy aktywne zawodowo kobiety

Wspieramy aktywne zawodowo kobiety w budowaniu poczucia własnej wartości i dążeniu do rozwoju. Stwarzamy przestrzeń do tego, aby kobiety mogły łączyć życie zawodowe z prywatnym i dzięki temu spełniały się na płaszczyźnie profesjonalnej. Kobiety stanowią obecnie blisko 30% naszej kadry managerskiej. Obowiązuje u nas również równy poziom płac na równorzędnych stanowiskach.

Dzięki formule open office i elastycznym godzinom pracy, wspieramy kobiety wracające z urlopów macierzyńskich, pomagając im w ponownym wdrożeniu się w sferę zawodową. Prowadzimy szereg webinarów i warsztatów skierowanych do kobiet w naszej organizacji. Co miesiąc wyróżniamy także niesamowite kobiety w naszej firmie w ramach cyklu #Kobiety jak rakiety.

Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu

Ten filar naszej strategii zrównoważonego rozwoju jest najbardziej związany
z zakresem naszej działalności. Od wielu lat naszą misją jest budowa
i zarządzanie niezawodną, zrównoważoną i stabilną infrastrukturą światłowodową. Podejmujemy działania i inwestycje, których celem jest zapewnienie jak największej liczbie osób równego dostępu do szybkiego Internetu. Jesteśmy największym w kraju beneficjentem programów dotowanych, wspierających budowę sieci na obszarach, gdzie nigdy wcześniej nie docierał szybki Internet światłowodowy.

Chcemy jednak robić coś więcej – dlatego też nasze sieci budujemy
w najnowocześniejszej technologii FTTH (ang. Fiber-To-The-Home, czyli światłowód do domu).

Budowane przez nas sieci są sieciami otwartymi. Oznacza to, że udostępniamy je wszystkim zainteresowanym dostawcom usług telekomunikacyjnych. Model ten jest nie tylko przyszłością telekomunikacji,
ale też najlepszym sposobem wykorzystania zasobów naszej planety.


Diversity & Inclusion

Nieodłącznym elementem zrównoważonego rozwoju są także działania w zakresie Diversity & Inclusion. W naszej organizacji budujemy włączającą kulturę organizacyjną, by każdy, kto ją współtworzy mógł rozwijać swój potencjał.

Diversity & Inclusion
w Fiberhost

background

Compliance w Fiberhost

Czym jest Compliance?

Compliance tłumaczymy jako zgodność. Termin ten oznacza działania zgodnie z prawem, normami, regulacjami i zaleceniami. System Compliance ma zadbać o to, aby organizacja działała zgodnie z prawem, aby uniknąć strat finansowych lub utraty reputacji.


Compliance w Fiberhost

Program Compliance wprowadzony został, aby umożliwić utrzymywanie wysokiego poziomu standardów działalności Grupy i wyeliminować potencjalne nieprawidłowości.

Jednocześnie Program wspomaga Grupę w prowadzeniu działań uczciwie
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Tworzą go takie dokumenty, jak kodeks etyki czy procedura przyjmowania i wręczania upominków. Program Compliance zwraca uwagę na potrzeby wszystkich pracowników Grupy i wszystkich ich dotyczy.


Główne obszary Compliance

Compliance aktywnie monitoruje następujące obszary:
• zapobieganie konfliktom interesów,
• zapobieganie korupcji,
• ochrona swobody konkurencji,
• zapewnienie uczciwego i profesjonalnego traktowania klientów,
• zapewnienie ochrony danych osobowych i danych wrażliwych,
• zapobieganie dyskryminacji,
• respektowanie zasad BHP.

Zapewnienie zgodności w powyższych obszarach jest kluczowe z punktu widzenia Fiberhost i spółek z nią powiązanych.


We Care – Raport Odpowiedzialnego Biznesu

Jesteśmy świadomi tego, jak ważne są nasze działania, bo realnie wpływamy dziś na cyfrowy i technologiczny obraz naszego kraju. Dlatego też od lat angażujemy się w akcje wspierające lokalne społeczności, mające na celu ochronę zasobów naszej planety czy minimalizujące nasz ślad węglowy.