Postulaty legislacyjne dotyczące przyśpieszenia realizacji inwestycji teleinformatycznych w Polsce.

Z inicjatywy Fundacji Open Allies (założonej przez Fiberhost oraz NEXERA) wraz z największymi izbami telekomunikacyjnymi przygotowaliśmy pakiet postulatów, które zostały przekazane, podczas 49 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy PIKE w Toruniu na ręce odpowiedzialnego za cyfryzację w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  ministra Janusza Cieszyńskiego.

W ramach działań Fundacji Open Allies wraz z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji, Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej, Krajową Izba Komunikacji Ethernetowej i Mediakom przygotowaliśmy wspólny zestaw gotowych rozwiązań i propozycji dla administracji publicznej, mających na celu optymalizację i przyśpieszenie realizacji inwestycji teleinformatycznych w Polsce.

Jako główne problemy wskazaliśmy uciążliwe formalności w zakresie prowadzenia prac w obrębie pasa ruchu drogowego, budowy przyłącza telekomunikacyjnego, inwentaryzacji powykonawczej, budowy stacji bazowych sieci komórkowych oraz dostępu do nieruchomości w celu przeprowadzenia sieci światłowodowej. Postulaty obejmują również doprecyzowanie przepisów w zakresie wyposażenia budynków w niezbędną infrastrukturę telekomunikacyjną. Przedstawione propozycje mają na celu usprawnienie inwestycji teleinformatycznych ograniczających wykluczenie cyfrowe poprzez zapewnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Prowadzenie rozbudowy sieci szerokopasmowej jest procesem skomplikowanym i długotrwałym. Wiąże się z ogromną liczbą pozwoleń, zgód, decyzji, umów, które mają wpływ na okres realizacji inwestycji i jej koszty. Przed nami kolejna perspektywa finansowa, która obejmie projekty telekomunikacyjne prowadzone na bardzo dużą skalę. Naszym celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym w Polsce, jednak zdiagnozowane przez nas problemy skutecznie utrudniają beneficjentom prowadzenie inwestycji, zmniejszając również ich opłacalność. Może to doprowadzić do mało efektywnego wykorzystania środków finansowych, czego zauważalnym skutkiem będzie pozbawienie mieszkańców niektórych obszarów dostępu do szybkiego Internetu światłowodowego

Marta Wojciechowska, Prezeska Fundacji Open Allies.

Strategicznym celem Unii Europejskiej jest, aby do 2025 r. wszystkie gospodarstwa domowe w Europie miały dostęp do Internetu o przepustowości wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modernizacji do prędkości mierzonej w gigabitach. W Polsce odsetek gospodarstw domowych spełniających warunek prędkości na koniec 2021 r. wyniósł 34,2 proc. Najwyższe nasycenie szybkim Internetem światłowodowym jest w dużych aglomeracjach, najmniejsze – w małych miejscowościach i na obszarach wiejskich.

Według raportu UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2021r. z Internetu stacjonarnego korzystało
60 proc. gospodarstw domowych, co przekłada się na łączną liczbę około 8,7 mln użytkowników. Do najszybciej rozwijających się technologii dostępowych należą światłowody, z których korzysta prawie 20 proc. gospodarstw domowych. W ubiegłym roku liczba użytkowników FTTH (fiber to the home) wzrosła o 32 proc., a w ciągu ostatnich dwóch lat o 79 proc. Do rozwoju sieci światłowodowych znacznie przyczyniły się środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jednak brak egzekwowania istniejących rozwiązań prawnych oraz opieszałość
we wprowadzaniu nowych zapisów mogą ten proces znacznie spowolnić, utrudniając walkę z wykluczeniem cyfrowym.