Podsumowanie 2021 roku.

Rok 2021 był czasem dynamicznego rozwoju, realizacji nowych wyzwań i nieustannej pracy.

  • W zasięgu otwartych sieci światłowodowych Fiberhost znalazło się 740 tys. gospodarstw domowych oraz 3 tys. szkół.
  • Długość sieci Fiberhost przekroczyła 25 tys. km i ta liczba stale rośnie.
  • Swoje usługi mogło świadczyć na nich 80 operatorów (ogólnopolskich i lokalnych).
  • Przeprowadziliśmy szereg działań, m.in. zakończyliśmy prace w ramach drugiego konkursu Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2), realizujemy największy w naszej historii projekt rozbudowy infrastruktury światłowodowej w ramach POPC3 oraz rozpoczęliśmy działania w ramach projektu POPC4 na ternie Wielkopolski.
  • Nasz światłowód zasilił również Wielkopolskie stacje bazowe dzięki współpracy z Play, Orange oraz Polkomtel.

Powołany został nowy Zarząd naszej spółki – na jego czele stanęła Marta Wojciechowska. Wzięliśmy także udział w najważniejszych konferencjach branżowych, m.in. FTTH Conference, PIKE, FG Time.

W ramach działań środowiskowych w przeciągu ostatniego roku obniżyliśmy emisję CO2 o ponad 66%! Dbamy także o zwiększenie świadomości ekologicznej w naszej organizacji. Prowadzimy szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości na temat zero waste, roli plastiku w życiu, segregacji odpadów oraz globalnego ocieplenia.