Kampania informacyjna dotycząca rozbudowy sieci światłowodowej w powiatach łukowskim i puławskim.

Dziś koniecznością jest szybki i niezawodny Internet, z którego możemy skorzystać zawsze, niezależnie od warunków atmosferycznych, czy liczby osób z niego korzystających. W ramach kampanii informacyjnej spółki Fiberhost mieszkańcy powiatu łukowskiego oraz puławskiego mieli okazję dowiedzieć się więcej o korzyściach płynących z posiadania łącza światłowodowego.

Wystartowaliśmy z kampanią informacyjną dotyczącą światłowodu na terenie miejscowości: Budki, Mizary, Błażejki-Ruda, Guzdówka, Jonik, Wólka Zastawska, Drzewce, Nasiłów, Piskorów oraz Skoki. Przedsięwzięcie wspierane jest przez gminy oraz sołtysów. Informacje dotyczące sieci światłowodowej zostały umieszczone na stronach internetowych gmin oraz w formie plakatów i banerów we wskazanych miejscowościach. Dodatkowo zrealizowaliśmy przejazd reklamy mobilnej po miejscowościach. Kampania ma na celu sprawdzenie, czy edukacja w zakresie dostępu do Internetu szerokopasmowego jest konieczna.

Sieć światłowodowa na tym terenie zostanie oddana w 2023 roku, jednak już dziś zdecydowaliśmy się na pokazanie mieszkańcom zalet Internetu światłowodowego, który jest dużo szybszy niż Internet radiowy czy LTE. Jego szybkość najczęściej osiąga od 300 Mb/s do nawet 1Gb/s. w zależności od wybranego pakietu u dostawcy usług. Przesyłanie danych jest błyskawiczne i niezakłócone. Dzięki temu mieszkańcy bez problemu będą mogli korzystać z wielu usług i aplikacji jednocześnie, nie martwiąc się, że Internet zwolni lub się zawiesi.

Budowana infrastruktura światłowodowa, którą zarządzamy, opiera się na otwartym dostępie. Oznacza to, że usługi mogą świadczyć na niej różni dostawcy usług, zarówno ogólnopolscy, jak i lokalni. Dzięki temu, mieszkańcy będą mogli skorzystać z oferty dowolnego operatora, który będzie świadczyć usługi w tej lokalizacji.

Projekt realizowany jest z środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Beneficjentem programu są spółki FIBEE. Infrastrukturą zarządzać będzie spółka Fiberhost.