I Konferencja Operatorów Hurtowych.

21 kwietnia 2022 roku w Warszawie odbyła się I Konferencja Operatorów Hurtowych, która zorganizowana została przez wiodących operatorów hurtowych: Fiberhost, NEXERA, Tauron oraz Światłowód Inwestycje. Inicjatorem wydarzenia była utworzona w tym roku Fundacja Open Allies. 

Konferencja stanowiła wstęp do otwartej dyskusji na temat roli operatorów hurtowych na rynku telekomunikacyjnym. Oprócz przedstawicieli operatorów w konferencji udział wzięli przedstawiciele izb telekomunikacyjnych, reprezentanci regulatorów i organów administracji państwowej. W trakcie wydarzenia głos zabrał minister Janusz Cieszyński (sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji), Jacek OKO (Prezes UKE) oraz Vincent Garnier (Dyrektor Generalny FTTH Council Europe). 

 

To innowacyjne podejście stanowi przełom, ponieważ polega na współpracy w oparciu o przejrzyste zasady i naturalne mechanizmy rynkowe. Taka współpraca operatorów infrastruktury z dostawcami usług jest korzystna dla obu stron oraz dla rozwoju rynku i konkurencji. Dodatkowo przyczynia się do wzrostu wartości rynku telekomunikacyjnego poprzez redukcję kosztów oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury. Stanowi również element zrównoważonego rozwoju i sprzyja ochronie środowiska  

Marta Wojciechowska, Prezes Zarządu Fiberhost S.A.
oraz Prezes Zarządu Fundacji Open Allies. 

Przedmiotem debaty był model otwartych sieci światłowodowych oraz kwestie związane z działalnością operatorów hurtowych. Na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia dotyczące korzyści dla użytkowników, operatorów oraz regulatora płynące ze stosowania modelu hurtowego. Ważnym tematem były także kwestie dotyczące indeksacji cen hurtowych, jasnej definicji operatora hurtowego oraz nowej perspektywie inwestycyjnej – KPO i FERC.