Fundacja Open Allies – pierwsza w Polsce organizacja branżowa rynku hurtowego.

W styczniu 2022 roku powołaliśmy Fundację Open Allies – pierwszą w Polsce sformalizowaną inicjatywę na rzecz otwartych sieci światłowodowych. Fundacja Open Allies jest platformą do współpracy, wymiany doświadczeń i komunikacji przeznaczoną dla podmiotów skoncentrowanych na działalności hurtowej.

Fundatorami są operatorzy hurtowi – Fiberhost oraz Nexera. Zgodnie ze statutem Open Allies, do najważniejszych celów powołanej Fundacji należą m.in.: promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjno-prawnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. W ramach działalności statutowej organizacja podejmie również działania edukacyjne służące upowszechnieniu wiedzy w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności mających na celu rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

Działaniami Fundacji kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą: Marta Wojciechowska–Prezes Zarządu Fiberhost S.A. oraz Jacek Wiśniewski–Prezes Zarządu Nexera Sp. z o. o. Działania mające na celu rozwój szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej będą realizowane poprzez kampanie medialne, informacyjne, edukacyjne i akcje społeczne. Statut organizacji przewiduje ponadto realizację projektów badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie szkoleń, warsztatów oraz współpracę z administracją państwową, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Powołanie Fundacji Open Allies jest zwieńczeniem kilku miesięcy rozmów i wymiany doświadczeń między Fiberhost i Nexerą. W branży telekomunikacyjnej brakuje platformy do współpracy i komunikacji dla operatorów hurtowych – Open Allies jest właśnie taką organizacją. Otwarte sieci światłowodowe to szansa na rozwój usług cyfrowych, rynku i konkurencji, jednak konieczne jest współdziałanie operatorów hurtowych. Przed nami ambitne cele – cieszymy się z jeszcze bliższej współpracy z Nexerą i zapraszamy do rozmów operatorów działających na rynku hurtowym.

– komentuje Marta Wojciechowska, Prezes Zarządu Fiberhost S.A.

Jesteśmy niezwykle dumni z powołania Fundacji Open Allies, organizacji branżowej powstałej we współpracy z Fiberhost, wspierającej promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowej. Jej koncepcja ściśle wpisuje się w cele Nexery, czyli zapewnianie szybkiego, stabilnego i pewnego dostępu do cyfrowego świata w regionach, które do tej pory nie miały dostępu do szerokopasmowego Internetu. Model otwartych sieci światłowodowych jest jednym z najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów skomunikowania małych miejscowości i terenów wiejskich, umożliwiający także dostawcom usług dotarcie do abonentów bez konieczności samodzielnego wdrażania całkowicie nowej infrastruktury. Wierzymy, że fundacja będzie platformą do owocnej współpracy międzyoperatorskiej i przyniesie wiele korzyści na drodze do rozwoju cyfryzacji w Polsce.

– komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexera Sp. z o. o.