Fiberhost z wyróżnieniem w kategorii Lider Społecznej Odpowiedzialności konkursu Diamenty Sustainable Economy.

Działalność Fiberhost w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu została doceniona. 30 maja 2022 roku podczas gali Diamenty Sustainable Economy, Prezes Zarządu Fiberhost, Marta Wojciechowska odebrała nagrodę wyróżnienia w kategorii Lider Społecznej Odpowiedzialności. Konkurs zorganizowany został przez Executive Club – organizację biznesową zrzeszającą najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. 

W ramach przyjętej strategii Zrównoważonego Rozwoju Fiberhost aktywnie realizuje działania społecznie odpowiedzialne, szczególnie w obszarach: Diversity&Inclusion (D&I), dobrostanu pracowników, NetZero, jak również wsparcia lokalnych społeczności. To wszystko przekłada się na działanie całej organizacji. Wszystkie działania i prowadzone inicjatywy, które doceniła kapituła konkursowa opisane zostały w raporcie We care – raport odpowiedzialnego biznesu, są to m.in. 

  • Równy poziom płac na równorzędnych stanowiskach, a dzięki formule open office i elastycznym formom pracy, umożliwiamy pracownikom wracającym z urlopów rodzicielskich wdrożenie się w sferę zawodową.  
  • Organizacja  webinarów i spotkań, mających na celu m.in. wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zapewniamy także bezpłatny dostęp do infolinii wsparcia Mental Health Help Line.   
  • Do 2030 roku planujemy wykazywać zerowy ślad węglowy – chcemy, żeby nasze wybory miały wyłącznie neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko. 
  • Utworzyliśmy  Planet Mates – zespół złożony z osób z naszej organizacji, którym tematy ekologii i ochrony środowiska są szczególnie bliskie.  
  • W 2021 roku wymieniliśmy ¼ spalinowych aut z naszej floty na 67 samochodów hybrydowych. Dzięki temu nasza aktualna emisja CO2 spadła o 66%.   
  • W 2021 roku zostaliśmy także Inwestorem Społecznym. Dzięki temu środki, które przekazaliśmy na rzecz Szlachetnej Paczki wsparły działania wolontariuszy w jednym z poznańskich regionów.   
  • W naszych działaniach nie zapominamy też o zwierzętach – wspieramy jedno z lokalnych schronisk.