Działania w zakresie odpowiedzialnego biznesu – podsumowanie.

Wraz ze spółką INEA opublikowaliśmy raport odpowiedzialnego biznesu „We Care”, który jest pierwszą publikacją podsumowującą działania naszej Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, różnorodności, net zero, bezpieczeństwa, CSR oraz compliance.

Od kilku lat angażujemy się w działania związane ze zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska i inkluzyjnością. Na początku 2020 roku inicjatywy te zostały sformalizowane – strategia zrównoważonego rozwoju naszej Grupy oparta została na trzech filarach, które uznaliśmy za kluczowe. Są to: równość płci, działania w dziedzinie klimatu oraz innowacyjność, przemysł i infrastruktura. W ramach tych filarów prowadzimy szereg inicjatyw oraz akcji edukacyjnych. Powołaliśmy także specjalny zespół koordynujący wszystkie te działania, który raportuje bezpośrednio do Prezesów naszych Zarządów.

W naszej Grupie już od kilku lat stawiamy na rozwój w duchu zrównoważonego rozwoju oraz świadome i odpowiedzialne działania nie dlatego, że takie są trendy, ale dlatego, że wszyscy wierzymy, że to niezbędny element naszych działań. Jestem przekonana, że kwestie te powinny znajdować swoje odbicie także w strategiach działań wszystkich organizacji oraz sposobie myślenia osób, które nie tylko nimi zarządzają, ale przede wszystkim je tworzą. Tak właśnie jest w Fiberhost oraz INEA i jestem z tego bardzo dumna.

– komentuje Marta Wojciechowska, Prezes Zarządu Fiberhost S.A.

Jako Grupa przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu, docierając do miejsc, w których szybki Internet nie był nigdy wcześniej dostępny. Wspieramy szkoły, instytucje, umożliwiamy pracę zdalną, komunikację, troskę o zdrowie. To bardzo ważne zadanie wykonujemy świadomie, mając na uwadze kwestie odpowiedzialnego funkcjonowania zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju, nie zapominając o różnorodności i inkluzywności. Prowadzimy zieloną transformację cyfrową i zaczynamy ją od nas samych. Najlepszym dowodem na to są wszystkie działania opisane w raporcie „We Care”.

– komentuje Maciej Piechociński, Prezes Zarządu INEA Sp. z o.o.